BEKALI GURU dan KARYAWAN M26 dengan TUJUH POKOK PIKIRAN MUHAMMADIYAH OLEH PCM SUKOLILO

sdmuh26sby.sch.id – M26 menggelar Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah Untuk Guru dan Tenaga Pendidikan. PCM Sukolilo menyelenggarakan acara “DUEP” Due Enam Pembinaan untuk memberi bekal dalam pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan kepada Guru dan Tenaga Pendidikan secara offline, tahun ajaran 2021/2022 pada Sabtu,(19/03/2022).

Drs. KH. M. Zayin Chudlori, M.Ag memberikan bekal ilmu terkait pentingnya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Beliau menyampaikan, sesuai dengan tujuan Muhammadiyah adalah menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

“Penerapan nilai-nilai Al-Islam dan kemuhammadiyahan dilingkungan M26 demi terciptanya sekolah yang islami,” ujar Ustadzah Lely.

 

Drs. KH. M. Zayin Chudlori, M.Ag juga menyampaikan bahwa Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah mengandung tujuh pokok pikiran. Pokok pikiran tersebut diantaranya ialah sebagai berikut ini :

  1. Hidup manusia harus berdasar Tauhid atau mengesankan Allah. Ber-Tuhan, beribadah serta tunduk dan juga taat hanya kepada Allah
  2. Hidup manusia itu bermasyarakat.
  3. Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnyalah dan satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan juga mengatur ketertiban hidup bersama masyarakat dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang haqiqi, didunia dan akhirat
  4. Berjuang dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakta Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib, sebagai ibadah kepada Allah berbuat ihsan dan islah kepada manusia atau masyarakat
  5. Perjuangan menegakkan dan juga menjunjung tinggi agama islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, hanyalah akan dapat berhasil bila kita mengikuti jejak perjuangan para Nabi terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW.
  6. Perjuangan dalam mewujudkan pokok pikiran-pokok pikiran tersebut hanyalah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil, bila dengan cara berorganisasi. Organisasi ialah merupakan satu-satunya cara atau perjuangan yang sebaik-baiknya.
  7. Pokok-pokok pikiran atau prinsip-prinsip pendirian seperti yang diuraikan dan juga diterangkan itu ialah untuk melaksanakan ideologinya terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin yang diridhoi Allah ialah masyarakat islam yang sebenar-benarnya.

“Mengarahkan untuk perubahan pendidikan diera milenial, yang paling pokok Guru harus mampu menjadi agen perubahan, tentunya yang lebih baik. Dalam konteks kepribadian Muhammadiyah, perubahan IPTEKS secara global,” ujar Ustadzah Yunita.

Ustdzah Yunita juga berpesan bahwa guru harus memperhatikan perpaduan kemampuan kompetensi spiritual dan kompetensi IPTEKS. Hal itu akan menjadi bekal guru menjadi agen perubahan.“Muatan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sebagai penciri khusus dan merupakan keunggulan M26 sebagai SD Islam unggulan di Surabaya,” tegas Kepala SD Muhammadiyah 26.

Acara ini merupakan serangkain Pembinaan Rutin Bulanan SD Muhammadiyah 26 yang dibawah naungan PCM-Sukolilo . (DNS/INT)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Keranjang Belanja
Scroll to Top